Jste zde

Cíle a poslání

adv

adv

Poslání:
 

Posláním "Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež" je poskytnout zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži ve Slavičíně a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování, ocitnou se v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohrožení. Posláním je přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

 

Cíle:

Poskytnout podporu a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situacích, komplikovaných životních událostech a při omezujících životních podmínkách.
Snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování. Zvýšení sociálních schopností a dovedností.
Podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života.
Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.
 
Cílová skupina:

Služba je určena cílové skupině dětí a mládeže od 7 do 15 let. Tato skupina je smíšená, neorganizovaná, bez pravidelné náplně volného času (ne v každém případě). Uživatelé mohou být z rodin sociálně slabých, s výchovnými problémy, s problémy se školní docházkou, se sklony k návykovým látkám a experimentováním s nimi.

Služby neposkytujeme: