Jste zde

Duben 2019

Přejeme všem našim příznivcům Krásné Velikonoce a přikládáme provozní dobu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Upozorňujeme na provozní dobu ve středu 17.4., kterou přizpůsobujeme nocovce v klubu !!!

Otevřeno bude do 15.30 hodin, abychom otevřeli od 16.30 hodin  a strávili super čas v klubu s bohatým programem.

___________________________________________________________________________________________________________

Do Velikonoc zbývá ještě nějaký ten čas, ale my už pomalu začínáme rozdávat přihlášky na

                                                          "Velikonoční nocovku".

Program bude zajímavý, takže kdo dřív příjde, dostane přihlášku až do naplnění stavu.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

V měsíci dubnu nás čeká předposlední téma celoroční hry

 "Tajemné překážky v životě dětí a mládeže" a to "Lidé kolem nás".

I tohle  téma je neméně důležité jako ty předešlé. Jaká dovednost je v životě nejdůležitější - vzájemné porozumění ! 

Nenechme, aby  chování druhých narušilo náš klid. Učme se nenásilné a správné komunikaci, čeho se vyvarovat.

Opět tedy informace, poučení, praktické rady a  plusové body do celkového hodnoceného skóre  hry.