Jste zde

Červenec 2018

Informujeme

V našem zařízení proběhla Veřejnosprávní  kontrola, jejímž předmětem byla veřejná finanční podpora poskytnutá Zlínským  krajem v roce 2017 na projekt č. RP07-17DT1/001 "Pro nás s námi v nízkoprahu"

Zpráva o výsledku kontroly uvádí, že kontrolovaný subjekt R-Ego, z. s. postupoval při čerpání veřejné podpory poskytnuté od Zlínského kraje s podmínkami daných Smlouvou o poskytnutí dotace v souladu a a nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

___________________________________________________________________________________________________________

Upozornění pro naše uživatele a případné zájemce o službu !!!

Nízkoprahový klub bude otevřen v měsíci červenci v nezměněné provozní době.

Vzhledem k tomu, že se snažíme neustále zkvalitňovat službu a vylepšovat prostory, prosíme jen o pochopení, protože bude probíhat v prostorách klubu rekonstrukce podlahy, konkrétně  v herně. Tím pádem  bude o jednu místnost méně.  

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na všechny naše návštěvníky.