Jste zde

Květen 2019

7. května navštívil naše zařízení pedagogický sbor ze Základní školy Stará Ves u Rýmařova.

Pedagogickému sboru jsme předali řadu informací z činnosti našeho zařízení, jednak v rámci provozu nízkoprahového zařízení,

tak z realizace programů specifické primární prevence rizikového chování, včetně praktických ukázek realizace programu. 

V zařízení panovala velmi dobrá atmosféra (foto dole), která vystřídala oficiální vzdělávací část.

_________________________________________________________________________________________________________________

A je to tady ! V měsící květnu nás čeká poslední téma celoroční hry "Tajemné překážky v životě dětí a mládeže"

a to "Život bez drog."  

Takže nejen informace, ale i další body do celkového skóre ve hře, která měla skvělou účast. 

Příští měsíc vyhodnocujeme !