Jste zde

Leden 2020

Celoroční hra "9 kroků k  radosti" pokračuje v lednu dalším zajímavým tématem.

Informace, poučení  s možností získání dalších plusových bodů do celkového hodnocení.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Přejeme všem našim uživatelům, sponzorům a příznivcům úspěšný  rok 2020,

hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. 

Ať je tento rok pro vás úspěšný !