Jste zde

Listopad 2018

 

Opět po roce tady máme výzvu pro naše uživatele, kdy budeme až do konce roku 2018 hodnotit náš nízkoprahový klub. Dotazník spokojenosti je k dispozici elektronicky i písemně, samozřejmě anonymně. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nové, v pořadí 3. měsíční téma celoroční hry "Tajemné překážky v životě dětí a mládeže"začíná.

Mnoho informací, diskuse, aktivity a možnost zvýšit své bodové skóre pro každého účastníka.

___________________________________________________________________________________________________________

Náš nízkoprahový klub jako sociální služba pro dětí a dospívající mládež ve věku od 7 do 15. let.

______________________________________________________________________________________________________________

Naše programy specifické primární prevence rizikového chování pro třídní kolektivy základních škol.