Jste zde

Přehled programů

 • Programy jsou zpracovány v prezentacích.
 • Jsou přehledné a srozumitelné.
 • Dají se podle aktuální situace upravit.
 • Nabízí pestrý výběr aktivit pro cílovou skupinu.
 • Programy se průběžně inovují a doplňují.
 • Programy reagují na aktuální problémy.
 • Prostředkem ke zvýšení kvality programů je individuální přístup k cílové skupině s cílem využívat různé formy a metody práce při realizaci jednotlivých typů programů.

 1. BÁRKA A KLÁRKA NA CESTÁCH I. DÍL...........1,2 třída ZŠ
 2. BÁRKA A KLÁRKA NA CESTÁCH II. DÍL..........1,2 třída ZŠ
 3. BÁRKA A KLÁRKA NA CESTÁCH III. DÍL.........2,3 třída ZŠ
 4. BÁRKA A KLÁRKA I. DÍL.....................................ZŠ speciální, I.stupeň 
 5. BÁRKA A KLÁRKA II. DÍL ...................................ZŠ speciální, I.stupeň  
 6. BÁRKA A KLÁRKA III. DÍL ..................................ZŠ speciální, I.stupeň 
 7. PÉČE O ZDRAVÍ..................................................ZŠ speciální, I. stupeň
 8. JÁ JSEM JÁ..........................................................ZŠ speciální, I.stupeň
 9. DEN S LUCKOU..................................................3,4, třída ZŠ  
 10. SPOKOJENÁ TŘÍDA ..........................................ZŠ  spec, II.stupeň ZŠ
 11. PLANETA PŘÁTELSTVÍ.....................................3,4 třída ZŠ
 12. DĚKUJI, PROSÍM, PROMIŃ ..............................3,4 třída ZŠ
 13. S ÚSMĚVEM DO ŠKOLY ...................................3,4 třída ZŠ
 14. JÁ A MŮJ SEBEOBRAZ .................................... 4,5 třída ZŠ
 15. JSEM SÁM SEBOU? ........................................ ..4,5 třída ZŠ
 16. STOP - DROGY NE ..............................:.............4,5 třída ZŠ
 17. PŘED PROBLÉMY NEUTÍKEJ !!! ..................  ...5.třída, II.stupeň
 18. CHOVÁM SE BEZPEČNĚ ?  ......................... ... 5.třída, II. stupeň
 19. JÁ A TI DRUZÍ ....................................................5,6 třída ZŠ, víceletá gymnázia
 20. HRAVĚ ZDRAVĚ ................................................5,6 třída ZŠ, víceletá gymnázia
 21. ŠIKANA in@č........................................................5-7 třída ZŠ, víceletá gymnázia 
 22. DEJ STOP ŠIKANĚ! .............................................5-7 třída ZŠ, víceletá gymnázia
 23. BAREVNÝ SVĚT...................................................5-7 třída ZŠ, víceletá gymnázia
 24. JSEM „IN“ A VÍM CO MI ŠKODÍ ..........................7,8 třída, víceletá gymnázia
 25. UMÍM SE PROSADIT A BÝT TOLERANTNÍ?...8,9 třída, víceletá gymnázia 
 26. CO VÍM O ZÁVISLOSTI?  ....................................8,9 třída, víceletá gymnázia 
 27. KOMUNIKACE A PREZENTACE .......................II.stupeň ZŠ, víceletá gymnázia
 28. CESTA Z BLUDNÉHO KRUHU ...........................8,9 třída, víceletá gymnázia 
 29. JÁ A ONI NEBO MY? ...........................................8,9 třída, víceletá gymnázia 
 30. ZVLÁDÁM STRES? .............................................8,9 třída, víceletá gymnázia 
 31. A UŽ ŽÁDNÉ DIETY! ...........................................8,9 třída, víceletá gymnázia 
 32. MOJE SEBEREFLEXE .........................................8,9 třída, víceletá gymnázia
 33. VZTAHY A JÁ.......................................................8,9 třída, víceletá gymnázia
 34.  

Podrobné informace obdrží školní metodici prevence v podobě  "Katalogu programů specifické primární prevence" pro daný školní rok.