Jste zde

Přehled programů

  • Programy jsou zpracovány v prezentacích.
  • Jsou přehledné a srozumitelné.
  • Dají se podle aktuální situace upravit.
  • Nabízí pestrý výběr aktivit pro cílovou skupinu.
  • Programy se průběžně inovují a doplňují.
  • Programy reagují na aktuální problémy.
  • Prostředkem ke zvýšení kvality programů je individuální přístup k cílové skupině s cílem využívat různé formy a metody práce při realizaci jednotlivých typů programů.

 

 

Podrobné informace obdrží školní metodici prevence v podobě  "Katalogu programů specifické primární prevence" pro daný školní rok.