Jste zde

Podporují nás

adv

adv

 

Dlouhodobě nás podporují

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zlínský kraj

město Slavičín

 

 

V roce 2020 nás podporují:

 

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu  "Zajištění dostupnosti sociálních služeb  na území Zlínského kraje" pro rok 2020.

 

V roce 2020 je  realizován projekt „R-Ego, z. s.- programy všeobecné primární prevence rizikového chování “ (RP07-20/001),  spolufinancovaný z prostředků Zlínského kraje.

 

V roce 2019 nás podpořili:

 

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu  "Zajištění dostupnosti sociálních služeb  na území Zlínského kraje" pro rok 2019.

 

V roce 2019 je  realizován projekt „R-Ego, z. s.- programy všeobecné primární prevence rizikového chování “ (RP07-19/002),  spolufinancovaný z prostředků Zlínského kraje.

 

TOP Drogerie, manželé Koudelovi, Slavičín

Pan Zdeněk Novosád, Luhačovice

PROFIPAPER, s.r.o. - Miroslava Vaclová, Slavičín

 

V roce 2018 naši činnost podpořili:

Zlínkský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu  "Zajištění dostupnosti sociálních služeb  na území Zlínského kraje" pro rok 2018.

V roce 2018 byl realizován projekt „Na cestě s primární prevencí !“ (RP07-18/001), který byl spolufinancovaný z prostředků Zlínského kraje.

Nářadí Vítek s.r.o. Slavičín, pan Petr Vítek

TOP Drogerie, manželé Koudelovi, Slavičín

ZEKA plus, s.r.o. Slavičín, pan Mgr. Lumír Zezulka

PROFIPAPER s.r.o. - Miroslava Vaclová, Slavičín

 

V roce 2017 naši činnost podpořili:

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“ pro rok 2017.

V roce 2017 byl realizován projekt „Pro nás s námi v nízkoprahu !“ (RP07-17DT1/001), který byl spolufinancovaný z prostředků Zlínského kraje.

V roce 2017 byl realizován projekt „Prevence rizikového chování aneb prevence hrou !“ (RP07-17DT1/002), který je spolufinancovaný z prostředků Zlínského kraje.

Prabos plus a.s., Ing. Juraj Vozár-ředitel, Slavičín

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

TOP Drogerie,  Vladimír Koudela, Slavičín

PROFIPAPER s.r.o. - Miroslava Vaclová, Slavičín

 

V roce 2016 naší činnost podpořili:

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“ pro rok 2016.

Zlínský kraj - poskytovatel přímé dotace na činnost v rámci Programu  RP 07-DT1-16 na  podporu nestátních neziskových organizací

v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016.  

CYKLOREMEŠ, Robert Remeš, Slavičín-Hrádek

Lékárna DAHLIA, Slavičín

Restaurace Racek, Luhačovice

PROFIPAPER s.r.o - Miroslava Vaclová, Slavičín

TOP Drogerie, Vladimír Koudela, Slavičín

RETEC-CZECH s.r.o., Valašské Klobouky

SMS s.r.o., Slavičín

 

V roce 2015 naši činnost podpořili:

Zlínský kraj - poskytovatel finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“ pro rok 2015.

Zlínský kraj - poskytovatel přímé dotace na činnost v rámci Podprogramu PF 07-15DT1 na  podporu nestátních neziskových organizací

v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2015.

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

PROFIPAPER s.r.o. - Miroslava Vaclová, Slavičín

Drogerie TETA, Slavičín - manželé Koudelovi

Restaurace Racek Luhačovice - pan David Bali Jenčík

Supermarket Terno Zlín/Louky - paní Jarmila Rajznauerová

SMS s.r.o., Slavičín

 

Podporovatelé v roce 2014:

Asseco Central Europe a.s., Bratislava

Continental Barum s.r.o., Otrokovice

Restaurace Racek, Luhačovice

Petr Macháč s.r.o. , Valašské Klobouky

Drogerie TETA, Slavičín - manželé Koudelovi

Supermarket Terno Zlín/Louky - paní Jarmila Rajznauerová

ZEKA plus, s.r.o. Slavičín

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

Jindřiška Vaclová, Slavičín

SMS s.r.o., Slavičín

 

Podpora pro nás v roce 2013:

Projekt „Pomoc už je na cestě“ - na základě poskytnuté dotace z Programu rozvoje venkova ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem, za spoluúčasti Města Slavičín.

Zlínský kraj podpořil službu NZDM ve výši 17.000,- Kč.

Nadace České pojišťovny

Continental Barum s.r.o., Otrokovice

Restaurace Racek Luhačovice - pan David Bali Jenčík

Nadace rozvoje občanské společnosti, program Think Big

 Drogerie TETA, Slavičín - manželé Koudelovi

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

Jindřiška Vaclová, Slavičín

Elektro - Pastorčák Vlastimil, Slavičín

SMS s.r.o., Slavičín

 

V roce 2012 naši činnost podpořili:

Nadace Jana Pivečky, Slavičín

Supermarket Terno Zlín/Louky - pani  Jarmila Rajznauerová

BK TOP, Slavičín

Barum Continental s.r.o., Otrokovice

Drogerie TETA, Slavičín - manželé Koudelovi

Stáj Lipina - Ing. Lenka Šomanová

Elektro - Pastorčák Vlastimil, Slavičín

Jindřiška Vaclová, Slavičín

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

Suma - textil, Slavičín

Pan Zdeněk Novosád, Luhačovice

Ing. Marie Kovářová, Nevšová

Ing. Radana Zemánková, Nevšová

SMS s.r.o., Slavičín 

 

V roce 2011 děkujeme za podporu:

Drogerie TETA, Slavičín - manželé Koudelovi

Nářadí Vítek s.r.o., Slavičín

Jindřiška Vaclová, Slavičín

Elektro - Pastorčák Vlastimil, Slavičín

BK TOP, Slavičín

SMS s.r.o., Slavičín

 

V roce 2010 děkujeme za podporu:

Projektu Rekonstrukce stávající střechy budovy č.p. 19, Poradenského centra R-Ego“,

financováno  Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

v rámci podopatření IV. 1.2.  Realizace místní rozvojové strategie, Programu podpory venkova ČR

za spoluúčasti Města Slavičína.

Nadace Děti, kultura, sport., Uherské Hradiště

SMS s.r.o., Slavičín

RV KPP, Praha