Jste zde

Průběžné reference

 

Mgr. Magdaléna Naňáková - Základní škola Nedašov

Některé děti kvitují, že si díky některému z programů uvědomují situaci ve třídě, jiné si problémy něchtějí přiznat. Ohlasy jsou pozitivní, většinu žáků programy zaujaly.

Mgr. Pavel Macek - Základní škola Vlachovie

Ok, pohoda !

Mgr. Irena Minarčíková - Základní škola Malé Pole Slavičín

Spolupráci hodnotím velmi dobře. Pracovnice  jsou vždy ochotné, v termínech se snaží vyhovět. Komunikace je příjemná, poskytování rad, informací a materiálů - výtečné. 

Mgr. Ludmila Proislová - Základní škola Študlov 

Program je promyšlený, přizpůsobený věku žáků. Samozřejmě má velký podíl na realizaci programu osobnost lektorky. Naše paní lektorka je výborná a má velkou zásluhu v oblíbenosti programů. Programy se na naší škole realizují delší dobu, děti se na ně těší, aktivně se zapojují do aktivit a během školního roku občas vzpomínají. Jsme rádi, že můžeme v programech pokračovat.

Mgr. Blanka Rašková - Základní škola Šanov

Oceňuji kladně práci lektorky hlavně v přístupu ke třídě, kde jsou spojené ročníky. Žákům se programy líbí, vypráví o nich následně svým pedagogům.

Mgr. Marie Sieglová - Základní škola Brumov

Programy na naší Základní škole jsou realizovány na profesionální úrovni, žákům jsou předkládány zajímavě a přiměřeně k jejich věku. Lektorky mluví jasně, zřetelně a srozumitelnou formou, dávají prostor k diskusi, rozebírají řadů důležitý témat. Žáky programy baví a zpětně je potom i probírají v hodinách OV, EV, VZDR. 

Mgr. Lucie Surovcová - Základní škola Střelná

Programy napomáhají zlepšení sebekontroly chování a stmelení kolektivu třídy. Komunikace se zařízením a programy jsou na výbornou.

Mgr. Ladislav Ulbricht - Základní škola a Praktická škola Smolina, Návojná

Žáky program baví, rádi se zapojují, diskutují, probírají mezi sebou kdo a jak se zapojil. mata jsou poučná.

Mgr. Ludmila Proislová -ZŠ Študlov

Děti se vždy těší a když se řekne "zítra je R-Ego", hned jsou v obraze a nadšené.

Ing. Alena Škubníková - Základní škola Gabry a Málinky, Štítná nad Vláří

Spoluráce s pracovníky R-Ego, z.s. je skvělá, ve všem vychází vstříc, dlouhodobá prevence a navazující témata nám vyhovují, zváště když si vyučující může vybrat podle typologie kolektivu.

Mgr. Olga Jahodová - Základní škola Lačnov

Reakce žáků jsou velmi dobré. Spoustu aktivit chtějí dále opakovat i při dalších činnostech např. ve školní družině, tělesné výchově. Ke spolupráci s R-Ego nemám žádné připomínky, je výborná. 

Mgr. Irena Minarčíková - Základní škola Malé Pole Slavičín

Vynikající spolupráce a ochota zaměstnanců R-Ego. Návaznost a volba témat je  vyhovující. Je správné, že lektorky postupují od nejnižších ročníků a postupně přidávají témata odpovídajícím potřebám cílové skupiny. Programy jsou velmi pozitivně hodnoceny ze strany žáků ve výstupních dotaznících. Děti se na  připravené preventivní programy těší.

Mgr. Marie Sieglová - Základní škola Brumov

Spolupráce se R-Ego je na vysoké úrovni, lektorky mají profesionální přístup, programy jsou velmi promyšlené, tvořivé a žáci si odnáší informace a dovednosti pro svůj budoucí život.

Mgr. Jitka Marcoňová  - Základní škola a Dětský domov Vizovice

Spolupráce s R-Ego je dlouhodobá a velmi vyhovuje našim požadavkům. Spolupráce s lektory  je velmi dobrá. Ve škole máme žáky ZŠ, ZŠp a ZŠS a proto se programy přizpůsobují možnostem žáků a potřebám školy. Délka programů i způsob práce lektorů nám vyhovují. Ve spolupráci s R-Ego jsme spokojeni a budeme v ní pokračovat i nadále.

Mgr. Jarmila Tomanová - Základní škola Študlov

S programy jsme spokojeni. Lektorka dokáže děti zaujmout.

Mgr. Martina Juřicová - Základní škola Střelná

Děkujeme Občanskému sdružení R-Ego za velmi dobře zrealizovaný program pro naše žáky. Témata byla pro jednotlivé ročníky dobře a vhodně zvolena, lektorka byla velmi příjemná a vstřícná, dětem se s ní strávené dopoledne líbilo. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ludmila Proislová - Základní škola Študlov

Na škole pokračujeme s programy specifické prevence, které nabízí občanské sdružení R-EGO Slavičín. Tentokrát to bylo pro 1.-3. ročník téma S úsměvem do školy a pro 4.-5. ročník Já a můj sebeobraz. Programy patří ke všeobecně velmi oblíbeným a děti se na ně vždy těší (jistě nejen kvůli tomu, že jim odpadne hodina  ).

Mgr. Eliška Juráňová - Základní škola Lačnov

Žáci se vždy na programy velmi těší. Ví totiž, že je čekají 2 hodiny plné zábavy. A za to R-Egu a lektorům moc děkuji !!!smiley

Mgr. Andrea Macková - Gymnázium Valašské Klobouky

Programy byly pokaždé přínosné, studenti se aktivně zapojovali a prezentace, které byly vždy připraveny vhodně k věku studentů kladně ovlivňovaly jejich přístup k daným tématům.Výhodou byla i možnost výběru jednotlivých probíraných témat v závislosti na potřebách určitých třídních kolektivů. 

Mgr. Marie Sieglová - Základní škola Brumov

Už několik let spolupracuje ZŠ Brumov - Bylnice s Občanským sdružením R-Ego. Naše škola využívá aktuální programy z „Nabídkového katalogu“ primární prevence.
Spolupráce se nám osvědčila. Lektorky jsou vstřícné a ochotné vždy vyhovět našim požadavkům.

Mgr. Pavel Mikulčík – Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Chtěl bych Vám jménem gymnázia a studentů poděkovat za velmi dobrou spolupráci v tomto školním roce. Programy, které jste připravili pro naše studenty byly vhodně vybrány s ohledem na jejich potřeby a věk. Realizace probíhala na velmi dobré a profesionální úrovni. To vše bylo určitě moc přínosné nejenom studentům, ale i celé škole. Za to Vám patří ještě jednou díky a doufám v další spolupráci v příštím školním roce.
 

Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2013/2014. Úroveň besed i připravenost lektorek byla na velmi dobré úrovni. Preventivní programy s různým zaměřením splnily svůj cíl. Domníváme se, že přispějí k snadnějšímu začlenění dětí do společnosti a pomohou dětem se v dnešním složitém světě lépe orientovat.
Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Josef Ovesný 

Děkujeme za spolupráci a velmi dobře zvolený výběr preventivních programů pro děti 1. stupně základní školy ve školním roce 2013/2014.
Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v následujících letech na dosavadní vysoké úrovni.
Přejeme hodně úspěchů.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Slopné a ZŠ Sehradice.

Mgr. Jitka Marcoňová – Základní škola praktická Vizovice

Naše škola spolupracuje při realizaci minimálních preventivních programů s Občanským sdružením R-Ego Slavičín již několik let. Především nám vyhovuje možnost výběru programů specifické prevence vzhledem k specifickým zvláštnostem našich žáků. Během školního roku proběhly u nás na škole vždy 2 programy pro speciální třídu a první stupeň ZŠP a 2 programy pro druhý stupeň ZŠP. Cílem programu pro mladší děti byla snaha zapojit je hlavně do vzájemné komunikace. Prostřednictvím loutkového představení byly děti vtaženy do děje a samy rozlišovaly, co je správné a co není. Učily se vyslechnout si i názory spolužáků. V navazujícím programu v 2. pololetí aktivně zasahovaly do divadelního představení a projevovaly svůj názor na děj. Programy pro žáky druhého stupně ZŠP byly zaměřeny na problém šikany a drogovou problematiku. Účelem bylo upozornit na nebezpečí užívání návykových látek a předcházet výskytu rizikového chování u žáků. Vždy nás zajímají názory žáků na jednotlivé besedy. Při rozhovorech s jednotlivými třídami jsem zjistila, že vaše programy jsou u nás velmi oblíbené. Pro naše žáky srozumitelné a plní svůj cíl.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci i v dalším školním roce.

Mgr. Lenka Bařinková - Základní škola a Praktická škola Smolina, Návojná 

Naše škola spolupracuje s Občanským sdružením R-Ego dlouhodobě. Programy probíhají průběžně, navazují na sebe a jsou vždy přizpůsobeny aktuálním potřebám našich dětí. S celkovou spoluprací jsme spokojeni a plánujeme v ní pokračovat i v dalším školním roce.

Mgr. Pavel Macek- Základní Škola Vlachovice

Již od roku 2001 spolupracuje naše Základní škola ve Vlachovicích s Občanským sdružením R-ego, které má své sídlo ve Slavičíně.  Občanské  sdružení  zabezpečuje,  pro naši základní školu, programy specifické primární prevence.  Programů je celá řada a jsou zaměřeny na různá témata s cílem dlouhodobé, v dnešní době tak důležité, primární prevence.  Odborná způsobilost lektorů, zajišťuje vysokou kvalitu těchto programů. Po uskutečnění programu je vždy čas na zhodnocení práce třídy a reakcí žáků. Lektoři poté vyhotoví zápis o programu, jak třída reagovala, kde byl problém aj.  Tyto informace jsou pro mne, jako metodika prevence, velmi důležité.  Spolupráce je na kvalitní úrovni – rychlost, spolehlivost, úroveň programů. Spolupráci mohu všem, z vlastní zkušenosti, jen doporučit.

Mgr. Ludmila Proislová- Základní škola Študlov

Program Bárka a Klárka na cestách byl zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka pracovala se dvěma loutkami, které uvedly svým rozhovorem určitou situaci. Následně si s dětmi povídala. Dětem se program moc líbil, všechny se zapojily do diskuse. Obsah byl přiměřený jejich věku. Některé informace děti již znaly ze školy, dozvěděly se i hodně nového.
Opakování - matka moudrosti. A zejména v takto důležité oblasti, jako je vzájemné chování mezi lidmi. Je nutné dětem neustále opakovat a připomínat, jak důležitou roli zde hrají i takto zdánlivě jednoduchá slovíčka DĚKUJI-PROSÍM-PROMIŃ, což byl další program realizovaný na naší škole.

Mgr. Eliška Flekačová a kolektiv- Základní škola Velký Ořechov

Reference na jednotlivé programy doplněné o fotografie jsou k dispozici na webových stránkých školy v sekci prevence 2012/2013.