Jste zde

Práva a povinnosti

NAŠE PRAVIDLA

V NZDM MÁŠ PRÁVO...

 • být zde v naprosté anonymitě (pod přezdívkou, křestním jménem)
 • během otevírací doby kdykoliv přijít a odejít
 • bezplatně využívat nabídku služeb
 • využít programové a volnočasové aktivity
 • na podání stížnosti
 • na pomoc v obtížné životní situaci
 • vědět o své dokumentaci a nahlížet do ní
 • podílet se na činnosti zažízení a ovlivňovat ji
 • využít kontaktní služby (úřady, další kontakty)
 • nemuset se zapojit do žádných připravených činností
 • zajištění základních lidských práv a svobod

V BUDOVĚ NZDM...

 • respektuj pracovníky
 • nekuř, nepožívej alkohol, drogy ani jiné návykové látky
 • nenos cigarety, alkohol, drogy a jiné návykové látky
 • nenič majetek zařízení (hry, sportovní potřeby, nábytek)
 • neodcizuj majetek, který ti nepatří
 • nenos cennosti (velký obnos peněz) nebo si je uschovej u pracovníka
 • nenos nebezpečné předměty (nože, zapalovače)
 • nepřelézej přes zábradlí (ke vstupu slouží schody do zařízení)
 • nepoužívej psychické (posmívání, nadávky, vyhrožování) násilí
 • nepoužívej fyzické (rvačky, postrkávání) násilí
 • bez dozoru se nezdržuj před budovou
 • nemluv vulgárně (sprostě)
 • zapůjčené věci vždy vrať v pořádku pracovníkovi