Jste zde

Užitečné informace

adv

adv

NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rizikové chování u dospívajících představuje poměrně široký pojem. Rizikové chování s
sebou přináší mnohé komplikace v životě dospívajícího včetně následků. Mladí lidé si obvykle
ale tyto následky nepřipouští, neuvědomují si je a mnohdy je i podceňují. Každopádně
je důležité, aby byli o možných rizicích informováni. Měli by vědět a znát, jak mohou
svým nebezpečným chováním ublížit sobě, svým blízkým, kamarádům. Jednotlivé projevy rizikového
chování najdete pod odkazem "Užitečné informace".

File attachment: