Jste zde

Vyřizování stížností

JAK MŮŽEŠ PODAT STÍŽNOST NEBO NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLUŽBY?

Stížnost je projevem nesouhlasu, nesprávného jednání, kdy došlo k porušení Tvých práv.
Podnět či připomínka se týká návrhu na zlepšení služby.

 

PODAT JE MŮŽEŠ:

  • PÍSEMNĚ (do krabice "Stížnosti a připomínky", do Knihy přání a stížností v klubu, do poštovní schránky u vchodu)
  • POŠTOU (na adresu R-Ego, z.s., nám.Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín)
  • E-MAILEM (pc.r-ego@tiscali.cz)
  • OSOBNĚ-ÚSTNĚ
  • ANONYMNĚ (nemusíš uvést své jméno)
  • V ZASTOUPENÍ (např. spolužák, rodič ústně nebo písemně)

KOMU PODAT STÍŽNOST?

Stížnost můžeš podat pracovníkovi, ke kterému máš důvěru:

CO BY MĚLA STÍŽNOST OBSAHOVAT?

  • pokud není stížnost anonymní, doporučujeme uvést jméno a přijímení, adresu, případně i e-mail
  • důvod stížnosti (co se událo, jak se cítíš poškozen nebo máš pocit, že se tak může stát)
  • cíl stížnosti (co bys chtěl, aby se zlepšilo?)

JAK BUDE STÍŽNOST VYŘÍZENA A JAK SE DOZVÍŠ VÝSLEDEK?

Maximální doba pro vyřízení je 30 dnů. Pokud uvedeš své jméno a adresu, vždy obdržíš písemnou odpověď včetně kroků, které byly zahájeny pro vyřešení stížnosti. Pokud bude stížnost anonymní, odpověď na ni najdeš na hlavní nástěnce.